Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Strategija „Europa 2020“

„Europa 2020“ yra dešimties metų ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija. Siekiant ją įgyvendinti, buvo nustatyti penki ambicingi tikslai, apimantys užimtumo, mokslinių tyrimų ir plėtros, klimato kaitos ir energijos tvarumo, švietimo, kovos su skurdu ir socialine atskirtimi sritis.

Sanglaudos politika yra įsipareigojusi finansiškai remti strategiją „Europa 2020“. Būtent todėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu finansavimas skiriamas 11 teminių tikslų, atitinkančių strategiją „Europa 2020“. Nustatyta konkreti procentinė investicijų dalis, kurią reikia skirti šiems teminiams tikslams. Teminis paskirstymas leidžia sanglaudos politikos lėšas leisti taip, kad jos padėtų Europai tapti novatoriškesnei, efektyvesnei, tvaresnei ir konkurencingesnei.