Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

ESPON (Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklas)

ESPON yra taikomoji mokslinių tyrimų programa, kurios tikslas – remti teritorinės plėtros politikų Europoje formavimą. Todėl programa pateikia plataus masto ir sistemiškus duomenis apie teritorines tendencijas, susijusias su įvairiais ekonominiais, socialiniais ir aplinkos aspektais. Duomenimis siekiama nustatyti regionų, miestų ir didesnių teritorijų potencialą bei ekonominius uždavinius.

ESPON veiklos apima visas ES valstybės nares bei Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją. Jose dalyvauja daugiau kaip 130 institucijų visame žemyne. Šios institucijos vykdo skirtingų rūšių tyrimus (teminiai, politikos įtakos, apimantys keletą temų, mokslinio bendradarbiavimo, gebėjimų stiprinimo) ir pateikia teritorinius duomenis statistikos, analizės ir žemėlapių formomis. Viena svarbiausių ESPON užduočių – pasirūpinti, kad ši medžiaga būtų prieinama ir suprantama vietos politikos formuotojams. ES lygmeniu ESPON tyrimų rezultatai suteikia palyginamos informacijos, kurią galima naudoti siekiant pagerinti Sąjungos konkurencingumą ir tvarią plėtrą.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ESPON funkcionuos kaip Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG). Jos dėmesys sutelktas į 11-tą teminį tikslą – stiprinti valdžios institucijų ir suinteresuotųjų šalių institucinius pajėgumus ir efektyvų viešąjį administravimą.

Tolesnė informacija