Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Plėtra

Plėtra reiškia etapus, kurių metu prie ES prisijungia naujos valstybės narės. Iki šiol prie Europos bendrijų narių steigėjų (Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų) prisijungė dvidešimt dvi šalys:

 • 1973 m.: Danija, Airija, Jungtinė Karalystė,
 • 1981 m.: Graikija,
 • 1986 m.: Portugalija, Ispanija,
 • 1995 m.: Austrija, Suomija, Švedija,
 • 2004 m.: Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija,
 • 2007 m.: Bulgarija, Rumunija,
 • 2013 m.: Kroatija.

Islandija, Juodkalnija, Serbija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija turi šalies kandidatės statusą. Šiuo metu vyksta stojimo derybos su Juodkalnija, Serbija ir Turkija. Stojimo derybos su Islandija yra sustabdytos. Kitos Vakarų Balkanų valstybės (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas*) yra galimos šalys kandidatės.

2014–2020 m. laikotarpiu Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA) atlieka pasirengimo narystei proceso finansinės priemonės funkciją. Pagalba teikiama remiantis stojimo partnerystėmis su šalimis kandidatėmis ir Europos partnerystėmis su galimomis šalimis kandidatėmis.

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.