Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ekonominė ir socialinė sanglauda

Išreiškiant ES valstybių narių ir jų regionų solidarumą, ekonomine ir socialine sanglauda siekiama subalansuotos socialinės ir ekonominės plėtros visoje ES.

Ekonominė ir socialinė sanglauda yra įgyvendinama per ES sanglaudos politiką, kurį įtraukta į EB sutartį prie 1992 m. Mastrichto sutarties. Sanglaudos politika struktūrinius skirtumus tarp regionų ir valstybių narių mažina įvairiais veiksmais, kuriuos finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF) ir Sanglaudos fondas.

Kas trejus metus Europos Komisija pateikia ataskaitą dėl pažangos siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos. Joje pateikiama informacija, kokį vaidmenį šiame procese atliko ES politikos. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu sanglaudos politika yra antras pagal dydį biudžeto punktas. Jai iš viso paskirta 351,8 mlrd. eurų (2014 m. kainomis). Šiuo laikotarpiu sanglaudos politika ir toliau rems regionus, kurie dar neužbaigė ekonominės ir socialinės konvergencijos proceso, ir tuo pat metu siekia ES tikslų, nustatytų strategijoje „Europa 2020“, skatinančioje pažangų, tvarų ir integracinį augimą.