Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas

Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas (COESIF) yra nuolatinis Europos Komisijos komitetas. Jo funkcija – aptarti klausimus, susijusius su reglamentų, reglamentuojančių struktūrinius ir investicijų fondus (ESIF), įgyvendinimu. Paprastai komitetas susitinka kas mėnesį. Jam pirmininkauja Europos Komisija. Susitikime taip pat dalyvauja valstybių narių pareigūnai.