Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Papildomumas

Papildomumas yra vienas iš svarbiausių principų, sudarančių Europos struktūrinių ir investicijų fondų darbo varomąją jėgą. Šiuo principu nustatoma, kad fondų įnašai negali pakeisti valstybės narės viešųjų arba lygiaverčių struktūrinių išlaidų regionuose, kuriems galioja šis principas. Kitaip sakant, struktūrinių ir investicijų fondų finansinis asignavimas šiuose regionuose negali lemti struktūrinių išlaidų sumažinimo. Jis turi papildyti viešąsias nacionalines išlaidas. Papildomumo principas patvirtintas valstybėse narėse, kuriose mažiau išsivysčiusiuose regionuose gyvena bent 15 proc. gyventojų (dėl šiems regionams paskirtų finansinių išteklių masto).

Programavimo laikotarpio pradžioje partnerystės sutartimi (ex ante patikrinimas) nustatomas išlaidų lygis, kurio valstybė narė laikysis viso programavimo laikotarpio metu. Programavimo laikotarpiui įpusėjus (2018 m.) ir pasibaigus (2022 m.) Komisija patikrins kiekvienos valstybės narės atitiktį papildomumo principui.

Tolesnė informacija