Miestų plėtra

Miestai simbolizuoja dvejopus uždavinius, kurie šiuo metu kyla Europos Sąjungai: kaip paspartinti ekonomikos augimą tuo pat metu laikantis aplinkos ir socialinių reikalavimų. Europos miestų teritorijose gyvena daugiau nei du trečdaliai ES gyventojų; jose suvartojama apie 80 % visos suvartojamos energijos ir sukuriama iki 85 % Europos BVP. Šios miestų teritorijos yra Europos ekonomikos variklis, kūrybiškų sprendimų ir inovacijų kalvė. Tačiau miestai nuolat susiduria su rimtomis problemomis, kaip antai nedarbu, atskirtimi ir skurdu. Miestų atžvilgiu vykdoma politika yra itin reikšminga visai Europos Sąjungai, todėl miestų plėtra yra viena svarbiausių ES regioninės politikos sričių.

Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką

Miestų aspektas atsidūrė 2014–2020 m. sanglaudos politikos dėmesio centre. Šiuo laikotarpiu į miestų teritorijas bus investuota mažiausiai 50 % ERPF išteklių. Ilgainiui ši dalis gali didėti. Apie 10 mlrd. eurų iš ERPF bus tiesiogiai skirta integruotosioms tvarios miestų plėtros strategijoms. Šias integruotąsias tvarios miestų plėtros strategijas patikėta įgyvendinti 750 miestų.

Sužinokite daugiau apie tai, kuo Europos miestams naudinga ES regioninė politika, arba kaip jūsų valstybėje narėje įgyvendinama sanglaudos politika.