Socialinė įtrauktis

ES sanglaudos politika remia neįgaliųjų, jaunesnio ir vyresnio amžiaus darbuotojų, žemos kvalifikacijos darbuotojų, migrantų ir etninių mažumų pavyzdžiui, romų populiacijos, skurdžiose teritorijose gyvenančių asmenų ir moterų darbo rinkoje socialinę įtrauktį. Ji prisideda prie strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama nuo skurdo rizikos išgelbėti bent 20 milijonų žmonių.

 Papildomos priemonės

 

Socialinė įtrauktis yra vienas iš vienuolikos 2014–2020 m. sanglaudos politikos prioritetų (9-asis teminis tikslas).

2013 m. priimtame socialinių investicijų teisės aktų rinkinyje, įvardytos reformos, kurių valstybės narės turi imtis investuodamos į žmonių įgūdžius ir gebėjimus, kad užtikrintų tinkamesnes ir tvaresnes socialines politikas. Rinkinyje taip pat pateikiama esminių pastabų, į kurias reikia atsižvelgti modernizuojant socialines politikas ir pritaikant jas prie naujų iššūkių (taip pat ir naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų (ESI) fondais).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020