Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Tvarus augimas yra vis labiau susijęs su regionų ekonomikos gebėjimu kurti inovacijas ir keistis, prisitaikant prie nuolat kintančios ir vis labiau konkurencinės aplinkos. Kaip pabrėžiama strategijoje "Europa 2020" ir jos pavyzdinėje iniciatyvoje "Inovacijų sąjunga", tai reiškia, kad reikia dėti daug daugiau pastangų sukurti ekosistemoms, kurios skatintų inovacijas ir mokslinius tyrimus bei technologijų plėtrą (MTTP).

 Papildomos priemonės

 

Todėl inovacijų skatinimas - pagrindinis 2007-2013 m. sanglaudos politikos programų bruožas. Šiuo laikotarpiu inovacijoms platesne prasme skirta 86,4 milijardo EUR, arba beveik 25 proc. visų lėšų. Šis įsipareigojimas toliau stiprinamas naujuoju 2014 -2020 m. programavimo laikotarpiu: 30 proc. visų lėšų bus paskirstyta inovacijoms platesne prasme. Ateityje pažangiosios specializacijos strategijos padės mobilizuoti visų ES regionų inovacijų potencialą.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020