Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Tvarus augimas yra vis labiau susijęs su regionų ekonomikos gebėjimu kurti inovacijas ir keistis, prisitaikant prie nuolat kintančios ir vis labiau konkurencinės aplinkos. Kaip pabrėžiama strategijoje "Europa 2020" ir jos pavyzdinėje iniciatyvoje "Inovacijų sąjunga", tai reiškia, kad reikia dėti daug daugiau pastangų siekiant sukurti tokias ekosistemas, kuriose būtų skatinamos inovacijos, moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP) bei verslumas. Taigi inovacijos yra labai svarbios įvairiems Komisijos prioritetams, ypač Europos žaliojo kurso, žmonėms tarnaujančios ekonomikos ir prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos kūrimo.

 

 Papildomos priemonės

 

Inovacijų skatinimas yra pagrindinis 2014–2020 m. sanglaudos politikos programų bruožas; apie 65 mlrd. EUR pagal šias programas skiriama inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Beveik 30 % visų sanglaudos politikos asignavimų investuojama į inovacijas plačiąja prasme. Pažangiosios specializacijos strategijos mobilizuoja visų ES regionų inovacijų potencialą.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020