Regioninė politika ir atokiausi regionai

Europos Sąjungai priklauso devyni atokiausi regionai, geografiškai labai nutolę nuo Europos žemyno:

  • Gvadelupa ir Reunjonas, (2 Prancūzijos regionai)
  • Majotas (1 Prancūzijos užjūrio departamentas)
  • Prancūzijos Gviana ir Martinika (2 Prancūzijos teritorinės bendrijos)
  • Sen Martenas (1 Prancūzijos užjūrio bendrija)
  • Madeira ir Azorų salos (2 Portugalijos autonominiai regionai)
  • Kanarų salos (1 Ispanijos autonominė sritis)

Tai salos ir salynai Karibų jūros baseine, Vakarų Atlante, Indijos vandenyne arba teritorijos Amazonės miškuose. Nors nuo Europos žemyno jas skiria didelis atstumas, šie regionai yra sudėtinė ES dalis. Juose gyvena 4 800 000 piliečių – tiek, kiek Airijoje.

Atokiausiems regionams taikomi ES įstatymai ir visos teisės bei pareigos, susijusios su naryste ES (išskyrus atvejus, kai taikomos specialios priemonės ar nukrypti leidžiančios nuostatos). Pagal SESV 349 straipsnį, šios specialios priemonės skirtos spręsti atokiausių regionų problemas, kurias lemia jų atokumas, izoliuotumas, maža teritorija, sudėtinga topografija ir klimatas bei ekonominė priklausomybė nuo kelių gaminių.

Atokiausi regionai gauna sanglaudos politikos finansinę paramą, teikiamą per Europos regioninės plėtros fondą ir Europos socialinį fondą.