Šiaurės Airija: taikos programa

III TAIKOS programa (2007-2013 m.) - svarbi ES struktūrinių fondų remiama programa. Ja siekiama sustiprinti taikios ir stabilios visuomenės kūrimo pažangą, taip pat skatinti susitaikymą Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio regione.

Programa priskiriama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui. Bendra sąmata sudaro 333 mln. eurų, iš jų 225 mln. skiriami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Programa skirta Šiaurės Airijai ir Airijos pasienio regionui (apima Kavano, Donegolo, Leitrimo, Lauto, Monachano ir Slaigo grafystes).

III TAIKOS programą administruoja specialioji ES programavimo įstaiga (Special EU Programming Body EN).