Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika

Sanglaudos politika atlieka svarbų vaidmenį ES pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir laikantis Energetikos sąjungos strategijos.

2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) taisyklėse pirmą kartą numatyta mažiausia privaloma galimo finansavimo dalis, kurią valstybės narės turi skirti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai:

  • Bent 20 proc. nacionalinių ERPF išteklių labiau išsivysčiusiuose regionuose
  • 15 proc. pereinamojo laikotarpio regionuose
  • 12 proc. mažiau išsivysčiusiuose regionuose

Valstybės narės gerokai viršijo šią mažiausią dalį, ir 2014–2020 m. laikotarpiu į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką numatyta investuoti 40 mlrd. eurų iš ERPF ir Sanglaudos fondo (dukart daugiau lėšų nei šiai sričiai buvo skirta ankstesniu finansavimo laikotarpiu).

Tai padės valstybėms narėms, regionams, vietos valdžioms ir miestams įgyvendinti labai reikalingas investicijas į energijos vartojimo efektyvumą pastatuose, atsinaujinančiąją energiją, pažangius tinklus arba darnų miestų transportą ir šių sričių mokslinius tyrimus bei inovacijas. Šios investicijos padės sumažinti brangų energijos importą, įvairinti mūsų energijos šaltinius, kovoti su energijos nepritekliumi, mažinti emisijas, kurti darbo vietas ir remti mažąsias ir vidutinio dydžio įmones.

Taip pat galima gauti paramos investicijoms į tvarų transportą ir mobilumą bei pažangiąsias energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas pagal 7 teminį tiksląThematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020