Informacijos ir ryšių technologijos

Pasaulinei ekonomikai vis aktyviau tampant skaitmeninei, informacijos ir ryšių technologijų (IRT) plėtra yra gyvybiškai svarbi Europos konkurencingumui. 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu IRT investicijoms skirta daugiau kaip 20 mlrd. EUR Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų. Šios investicijos yra labai svarbios, kad būtų sėkmingai įgyvendintas Komisijos tikslas – prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa.

Pagerinti prieigą prie IRT, jų naudojimą ir kokybę yra vienas iš vienuolikos 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politikos teminių tikslų. ERPF prioritetai:

  • Plačiau diegti sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklus ir aktyviai diegti sparčiojo ryšio tinklus
  • Plėtoti IRT produktus ir paslaugas bei e. prekybą
  • Stiprinti IRT taikymą e. prekybos, e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos srityse

IRT priemonės taip pat gali gauti paramą pagal kitus teminius tikslus, be to, jos gali būti įtrauktos į daugelį pažangios specializacijos strategijų. Pasitelkus pažangios specializacijos strategiją ir klasikinį IRT sektoriaus požiūrį keičiant visapusiška vietos, regionine ir (arba) nacionaline „skaitmenine darbotvarke“, regionai turi galimybę nustatyti IRT investicijų prioritetus, tinkamus jų teritorijai.

Europos struktūriniai ir investicijų fondai turi būti laikomi ne vien finansine parama, bet ir politikos įrankiu, skirtu remti valdžios institucijas, nustatančias savo strategiją ir planuojančias administracinius ir investicinius darbus. Kad ES investicijų poveikis būtų didžiausias, paramą IRT projektams norinčios gauti valstybės narės turi nustatyti strateginę politikos programą dėl skaitmeninio augimo ir naujos kartos tinklų planą.

Europos struktūriniai ir investicijų fondai taip pat gali būti strategiškai naudojami paskatinti svertų perkėlimą bendrosios skaitmeninės rinkos teisėkūros iniciatyvų, administracinių gebėjimų veiksmingai taikyti šiuos teisės aktus plėtros bei nacionalinio viešojo ir privataus finansavimo srityse. Perkėlimo tikslas yra sustiprinti ir paspartinti teigiamą bendrosios skaitmeninės rinkos poveikį visuose ES regionuose.

Didesnės IRT investicijos 2014–2020 m. laikotarpiu papildys 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio pasiekimus:

  • Prie plačiajuosčio ryšio papildomai prisijungė daugiau kaip 5 mln. žmonių
  • Daugiau kaip 20 700 IRT projektų gavo ERPF paramą
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020