Aplinkos apsauga ir efektyvus išteklių naudojimas

ES sanglaudos politika prisideda prie tvaraus augimo, remdama vandentvarką ir atliekų tvarkymą, aplinkai draugiškas ir naujoviškas švarias technologijas, taip pat priemones, skirtas vandens, oro, biologinės įvairovės ir gamtos apsaugai.

 Papildomos priemonės

 

ES struktūriniai ir investicijų fondai padeda apsaugoti ir išsaugoti tokius gamtos išteklius kaip vanduo, gamta ir biologinė įvairovė, švarus oras ar žaliavos. Tai apima investavimą į infrastruktūras, reikalingas nuotekų valymui ir atliekų tvarkymui (pvz., perdirbimui), taip pat į aplinkos būklės stebėsenos ar žaliosios infrastruktūros plėtros priemones. Tokiu būdu aplinka tampa ekonominio augimo ir naujų darbo vietų kūrimo galimybių šaltiniu.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020