ES plėtra

Valstybėms, norinčioms įstoti į ES, Pasirengimo narystei pagalbos priemone (PNPP) padedama parengti stojimui savo visuomenę ir ekonomiką. Pagal šią svarbią ES išorės politikos priemonę paramą gali gauti kai kurios Balkanų regiono valstybės ir Turkija.

Konkreti PNPP pagalba šalims kandidatėms ir potencialioms kandidatėms apima institucijų stiprinimą, pilietinės visuomenės ugdymą, ekonomines ir administracines reformas.

Nors PNPP yra išorės politikos priemonė, ji taip pat laikoma atskira regioninės politikos dalimi, nes pagal ją remiamos valstybės ateityje gali tapti ES narėmis.