Užimtumas ir darbo rinka

ES sanglaudos politika investuoja į užimtumą ir ilgalaikį augimą Europoje. Ji remia strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama iki 2020 m. 20–64 m. amžiaus gyventojų užimtumą padidinti iki 75 proc.

 Papildomos priemonės

 

Užimtumas ir darbuotojų judumas yra vienas iš vienuolikos 2014–2020 m. sanglaudos politikos prioritetų (8-asis teminis tikslas).

Bus investuojama į aktyvią darbo rinkos politiką, savarankišką darbą, darbo rinkos institucijas, vyresnių žmonių aktyvumą ir sveikatą, jaunimo užimtumą ir kitas priemones, skirtas pagerinti užimtumą ir darbuotojų judumą.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020