Švietimas ir mokymas

ES sanglaudos politika investuoja į žmonių įgūdžius ir kompetencijas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinant ilgalaikį Europos konkurencingumą. Be to, tai pagrindinė priemonė skatinti socialinę sanglaudą – padėti visiems piliečiams gauti naudos iš gausesnės ir geresnės darbų vietų pasiūlos.

Švietimas ir mokymas yra vienas iš ienuolikos 2014–2020 m. sanglaudos politikos prioritetų0 (10-asis teminis tikslas).

Europos socialinis fondas (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) remia veiklas, padedančias:

  • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, įskaitant investavimą į švietimo infrastruktūrą
  • mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių
  • gerinti visų piliečių prieigą prie aukštos kokybės švietimo (nuo pradinio ugdymo iki tretinio išsilavinimo
  • gerinti prieigą prie mokymosi visą gyvenimą
  • stiprinti profesinio rengimo ir mokymo sistemas

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020