Kultūra

Kultūra yra turtingo Europos paveldo ir istorijos šerdis. Ji atlieka svarbų vaidmenį stiprinant teritorijų patrauklumą ir unikalią konkrečių vietovių tapatybę. Kultūra ir kūrybiškumas gali būti svarbūs veiksniai, skatinantys ir leidžiantys įgyvendinti inovacijas. Be to, tai svarbus verslumo šaltinis. Kultūra – esminis veiksnys didinant iš turizmo gaunamas pajamas: kultūros turizmas yra vienas didžiausių ir greičiausiai augančių turizmo segmentų visame pasaulyje. Be to, kultūra svarbi skatinant socialinę sanglaudą.

 Papildomos priemonės

 

Kas yra kultūros ir kūrybos pramonės?

Kultūros ir kūrybos pramonės apima įvairias verslo sritis, darančias tiek kultūrinį, tiek ekonominį poveikį. Visų pirma į jos aprėptį patenka šios sritys:

 • menai ir architektūra,
 • interneto svetainių ir grafinis dizainas,
 • leidyba,
 • internetiniai žaidimai ir daugialypė terpė,
 • muzikos ir pramogų pramonė,
 • amatai ir mados dizainas,
 • filmai,
 • reklama ir viešieji ryšiai.

Kodėl verta investuoti?

Kultūra ir kūrybiškumas neapsiriboja vien menine verte. Su ES struktūrinių ir investicijų fondų parama jų plėtros galimybę galima pasitelkti kuriant naujas darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą Europos regionuose ir miestuose. Pavyzdžiui:

 • Kūrybos pramonės klasterių, kūrybos inkubatorių ir kultūrinės medžiagos skaitmeninimo plėtra pasirodė esanti ypač naudinga skatinant perėjimą žinių ekonomikos ir paslaugų link.
 • Kultūros investicijos, skirtos naujų gaminių ir paslaugų kūrimui, suteikė naują gyvybinį impulsą silpnėjančioms pramonės sritims. Šios investicijos, sudarančios platesnių regioninių inovacijų strategijų dalį, gali sukurti vietą aukštesnės vertės rinkos nišoms periferiniuose regionuose.

2007–2013 m. programavimo laikotarpis

Nuo 2007 iki 2013 m. ES į kultūros ir kūrybos pramones investavo daugiau kaip 6 mlrd. eurų. Lėšų pasiskirstymas:

 • 3 mlrd. eurų kultūros paveldo apsaugai ir išsaugojimui
 • 2,2 mlrd. eurų kultūros infrastruktūros plėtrai
 • 775 mln. eurų kultūros paslaugų paramai

2014–2020 m. programavimo laikotarpis

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (kai daug dėmesio skiriama konkurencingumo stiprinimui, ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui) nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms patariama: