Prisitaikymas prie klimato kaitos ir rizikos prevencija

Europos regionai vis labiau susidurs su įvairiais klimato kaitos poveikiais. 7 proc. Sąjungos populiacijos gyvena teritorijose, kurioms gresia potvynių pavojus, o 9 proc. gyventojų įsikūrę ten, kur daugiau kaip 120 dienų per metus nebūna lietaus. Dėl įvairių klimato kaitos poveikių kils ne tik rimtų klausimų, bendrai susijusių su ES piliečių gyvenimo kokybe: kai kurie ES regionai susidurs su specifiniais, su sektoriais susijusiais iššūkiais (pavyzdžiui, turizmo ir žemės ūkio srityse).

 Papildomos priemonės

 

Sanglaudos politika atlieka svarbų vaidmenį prisidėdama prie rizikos prevencijos pastangų prisitaikyti prie esamų ir būsimų klimato kaitos poveikių. Ji remia prisitaikymo priemones, skatindama ekosistema grįstus požiūrius, plėtodama naujas arba iš naujo pritaikydama esamas infrastruktūras. Be to, ji padeda stiprinti atsparumą nelaimėms ir kitiems rizikos veiksniams regioniniu ir vietos lygmenimis.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020