Temos

ES sanglaudos finansavimas remia įvairių sričių projektus.

Sanglaudos politikos finansavimas 2014–2020 m. yra sutelktas ties vienuolika teminių tikslų. Keturi iš jų yra svarbiausi Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) prioritetai. Be to, ES finansuoja projektus įvairiose kitose srityse bei remia labiausiai pažeidžiamus regionus.

 Papildomos priemonės

 

Teminiai ERPF tikslai

Skaitykite išsamiau apie pagrindinius regioninės politikos finansavimo prioritetus:

Valstybės narės ir regionai tam tikrą ERPF finansavimo dalį turi skirti bent dviem svarbiausiems prioritetams:

  • Bent 80 % ERPF finansavimo labiau išsivysčiusiems regionams,
  • Bent 60 % ERPF finansavimo pereinamojo laikotarpio regionams,
  • Bent 50 % ERPF finansavimo mažiau išsivysčiusiems regionams.

Kiti teminiai tikslai

Sužinokite daugiau apie likusių septynių teminių tikslų finansavimą:

Tolesnės veiklos sritys

Be to, ES sanglaudos finansavimas remia toliau išvardytų sričių projektus, taip prisidėdamas prie strategijos „Europa 2020“ tikslų skatinti pažangų, tvarų ir integruotą augimą:

Tam tikrų regionų ir bendruomenių konkrečių poreikių tenkinimas

ES konkrečiomis pastangomis remia tam tikrų kategorijų regionus ir bendruomenes: