Principai

 Papildomos priemonės

 

Keturi pagrindiniai sanglaudos politikos principai:

Sutelkimas

Trys šio principo dalys yra:

Programavimas

Sanglaudos politika neremiama konkrečių projektų -pagal ją finansuojamos daugiametės, su ES tikslais ir prioritetais suderintos nacionalinės programos.

Daugiau apie programavimą sužinosite skyriuje, Regioninės politikos etapai: žingsnis po žingsnio".

Partnerystė

Kiekvienos programos rengimas yra kolektyvinis procesas, kuriame dalyvauja Europos, regionų ir vietos valdžios institucijos, socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos.

Ši partnerystė tęsiasi visuose programavimo etapuose, pradedant planavimu, valdymu ir įgyvendinimu, baigiant stebėjimu ir vertinimu.

Laikantis šio požiūrio, lengviau įsitikinti, kad parama atitinka vietos ir regiono poreikius ir prioritetus.

Papildomumas

Europos struktūrinių fondų finansavimas negali atstoti valstybių narių nacionalinių išlaidų

Komisija susitaria su kiekviena valstybe, iki kokios ribos jos viešosios (arba lygiavertės) išlaidos bus tinkamos finansuoti visu programavimo laikotarpiu, ir tikrins, kaip laikomasi šio susitarimo, programavimo laikotarpiui įpusėjus (2018 m.) ir pasibaigus (2022 m.).

Valstybių struktūrinių lėšų naudojimo tikslai turėtų būti pagrįsti, bet pakankamai plataus užmojo - taip norima užtikrinti, kad struktūrinių fondų parama būtų išties naudinga. Vidutinės metinės realiosios išlaidos paprastai neturėtų būti mažesnės, nei ankstesniu programavimo laikotarpiu.

Sužinokite daugiau