Ar remiamas mano regionas?

Sanglaudos politika vykdoma visuose ES regionuose. Tačiau daugiausia lėšų panaudojama ten, kur labiausiai reikia paramos - regionuose, kurių BVP vienam gyventojui nesiekia 75 % ES vidurkio.

 Papildomos priemonės

 

Kaip nustatomi regionai? Sanglaudos politikoje taikoma ES NUTS sistema, pagal kurią kiekviena valstybė dalijama į trijų lygmenų statistinius vienetus (NUTS regionus) pagal gyventojų skaičių. Šiuo metu ES sudaro 276 "2 lygmens" regionas, ir kiekviename iš šių regionų vykdoma sanglaudos politika.

Bendrieji NUTS lygmenų nustatymo kriterijai pagal gyventojų skaičių:

Lygmuo Ne mažiau kaip Ne daugiau kaip
NUTS 1 lygmuo 3 mln. 7 mln.
NUTS 2 lygmuo 800 000 3 mln.
NUTS 3 lygmuo 150 000 800 000

Sanglaudos politika tinkamumo 2014-2020

Visas reglamento tekstas "Eur-Lex" - Remtinos sritys


Eligibility 2014-2020

žemėlapis : Struktūriniai fondai 2014-2020 tinkamumo pdf


Eligibility 2014-2020

žemėlapis : Sanglaudos politika tinkamumo 2014-2020 pdf