Ar remiamas mano regionas?

Sanglaudos politika vykdoma visuose ES regionuose. Tačiau daugiausia lėšų panaudojama ten, kur labiausiai reikia paramos - regionuose, kurių BVP vienam gyventojui nesiekia 75 % ES vidurkio.

 Papildomos priemonės

 

Kaip nustatomi regionai? Sanglaudos politikoje taikoma ES NUTS sistema, pagal kurią kiekviena valstybė dalijama į trijų lygmenų statistinius vienetus (NUTS regionus) pagal gyventojų skaičių.

Bendrieji NUTS lygmenų nustatymo kriterijai pagal gyventojų skaičių:

Lygmuo Ne mažiau kaip Ne daugiau kaip
NUTS 1 lygmuo 3 mln. 7 mln.
NUTS 2 lygmuo 800 000 3 mln.
NUTS 3 lygmuo 150 000 800 000

Sanglaudos politika tinkamumo 2014-2020

Visas reglamento tekstas "Eur-Lex" - Remtinos sritys


Eligibility 2014-2020

žemėlapis : Struktūriniai fondai 2014-2020 tinkamumo pdf


Eligibility 2014-2020

žemėlapis : Sanglaudos politika tinkamumo 2014-2020 pdf