Regionų ir šalių bendradarbiavimas

 Papildomos priemonės

 

Europos teritorinis bendradarbiavimas

Europos teritorinis bendradarbiavimas itin svarbus kuriant bendrą Europos erdvę ir yra kertinis Europos integracijos akmuo. Toks bendradarbiavimas Europai duoda aiškios papildomos naudos, nes padedama užtikrinti, kad sienos nebūtų kliūtis, o įvairių Europos vietų gyventojai jaustųsi artimesni vieni kitiems, padedama spręsti bendras problemas, dalytis idėjomis ir patirtimi ir skatinamas strateginis darbas siekiant bendrų tikslų.

Makroregioninės strategijos

Makroregioninė strategija yra integruota Europos Tarybos palaikoma koncepcija, kuriai įgyvendinti galima naudoti ir Europos struktūrinių bei investicinių fondų lėšas, siekiant susidoroti su konkrečiam geografiniam regionui būdingais iššūkiais, susijusiais su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis to paties geografinio regiono šalimis, kurios iš bendradarbiavimo gauna naudos ir prisideda prie ekonomės, socialinės ir teritorinės sanglaudos.

Iki šiol yra priimtos keturios ES makroregioninės strategijos, apimančios kelias politikos sritis:

Visos priimtos makroregioninės strategijos papildytos koreguojamuoju veiksmų planu, kuris bus reguliariai atnaujinamas atsižvelgiant į naujus poreikius ir kintančią aplinką. Šios keturios makroregioninės strategijos skirtos 19 ES valstybių narių ir 8 ES nepriklausančioms šalims.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos Sąjunga dalijasi su jai nepriklausančiomis šalimis regionų vystymosi srityje sukaupta patirtimi.

Kiti bendradarbiavimo būdai ir ryšių plėtojimas