Stokholmo regionas investuoja į tvarią miestų plėtrą

 Papildomos priemonės

 
14/11/2016

Stokholmo regionas yra sparčiausiai augantis metropolinis ir sostinės regionas Europoje. Per pastarąjį dešimtmetį apskrities gyventojų skaičius kasmet didėjo po 35 000–40 000 žmonių.

Augančio gyventojų skaičiaus poreikiams patenkinti kasmet Stokholmo regione reikia pastatyti 16 000 naujų namų. Šis iššūkis vertinamas kaip galimybė skatinti tvarią miestų plėtrą. Tuo tikslu regionas naudoja struktūrinius fondus ir investuoja į ekologišką, sveiką, pažangų, patrauklų ir integracinį miestą. 

Regionas neseniai nusprendė investuoti 120 mln. SEK į du plėtros projektus, skirtus stiprinti tvarią namų statybą: „Grön BoStad Stockholm“ ir „Sverige bygger nytt“. Šie du projektai, kurių pusę finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas, susiję su tvarios miestų plėtros pagrindiniais elementais. Stokholmo regionas siekia pasinaudoti aplinkosaugos technologijų įmonių praktine patirtimi ir skatinti inovacijas bei tvarų augimą. Be to, manoma, kad neseniai atvykę imigrantai ir nevietiniai gyventojai yra ta potenciali darbo jėga, kuria turėtų pasinaudoti augantis statybos sektorius. 

Įgyvendinant projektą „Grön BoStad Stockholm“, be kita ko, dalyvauja ir Karališkasis technologijos institutas, kuris kurs tyrimų vietas inovacijoms aplinkosaugos technologijų įmonėse. Taip siekiama sukurti galimybių vystyti ir įgyvendinant statybų projektus Stokholmo apskrities savivaldybėse naudoti naujas efektyviai energiją vartojančias ir mažo anglies dioksido kiekio technologijas. Bus siekiama įtraukti ir stiprinti aplinkosaugos technologijų sektorių, taip pat sudominti klientus, kaip antai savivaldybes, rajono administraciją, nuosavybės savininkus ir pan., padėti didinti informuotumą šioje vietovėje. 

Įgyvendinant projektą „Sverige bygger nytt“, Švedijos valstybinė užimtumo tarnyba kartu su keletu savivaldybių, rajono administracijų, pramonės asociacijų ir profesinių sąjungų pasinaudos neseniai atvykusių imigrantų ir nevietinių gyventojų kompetencijomis, kad paskatintų didesnį įdarbinimą, sustiprintų įgūdžių ugdymą ir padidintų atitikimą poreikiams statybos sektoriuje. Darbas su pagrindinėmis vertybėmis, įgūdžių pripažinimas, kalbos mokymas ir mokymasis darbo vietoje bus stiprinami ir geriau pritaikomi toms darbo vietoms statybos sektoriuje, kuriose trūksta darbuotojų. 

Plėtros projektais akcentuojamas Stokholmo regiono noras, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai prisidėtų prie nuoseklių strateginių iniciatyvų. To gali būti siekiama sutelkiant išteklius, daugiausiai dėmesio skiriant verslui ir darbui, sukuriant sinergiją per fondus ir panaudojant „Stokholmo modelį“ – naują modelį, skirtą finansavimo įgyvendinimui. 

Šis naujas valdymo modelis reiškia, kad sanglaudos politika yra dar labiau susijusi su bendra regiono augimo politika ir jos ištekliais apskrityje. Ji prisideda prie didesnės regiono veikėjų sąveikos ir paramos sukuriant nuoseklias strategines iniciatyvas, kur jie imtųsi ne tik iniciatyvos, bet ir atsakomybės už savo veiksmus. Tokiu būdu Stokholmo regionas galės pradėti ir įgyvendinti didelius ir svarbius projektus, nors struktūrinių fondų biudžetas regione yra vienas mažiausių Europoje. 

Jonas Örtquist, Sekretoriato vadovas, Partnerystė dėl struktūrinių fondų, Stokholmo apskritis, Šved

„Panorama 58“: ES miestų darbotvarkė

Naujienos