Komiksas „Partneriai“

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 03/03/2014

Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas išvertė komiksų knygą „Partneriai“ į visas kalbas. Šioje komiksų knygoje pateikiami šeši pasakojimai, kuriais jaunieji skaitytojai supažindinami su regionine ir miestų politika. Jame apžvelgiamos tokios temos kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, miestų plėtra, aplinka, parama MVĮ, socialinė įtrauktis, IRT, regionų bendradarbiavimas, transportas, regionų solidarumas įvykus gaivalinei nelaimei ir pan. Šie gyvenimiški vaizdai ir vyrų bei moterų istorijos yra paremti tikrais Europos Sąjungos finansuotais projektais, kuriuos įgyvendindama Europos Sąjunga siekė sumažinti gyvenimo lygio skirtumus ir prisidėti prie regionų vystymosi.
Šį komiksą galima užsisakyti svetainėje „EU Bookshop“.

More information :

Publications