Panorama 61: Sanglaudos politikos žvilgsnis į ateitį

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/06/2017

Naujausias žurnalo „Panorama“ numeris yra specialus leidimas, skirtas aptarti sanglaudos politiką po 2020 metų. Svarbus etapas šiame procese bus sanglaudos forumas, kuris vyks birželio 26–27 d., Briuselyje. Įgyvendinant sanglaudos politiką reikia atsižvelgti į nelengvą užduotį didinti Europos ekonomikos įtraukumą, konkurencingumą bei atsparumą ir būtina spręsti Baltojoje knygoje dėl Europos ateities iškeltus ES politikos pridėtinės vertės, subsidiarumo ir neįvykdytų pažadų klausimus. Mūsų žurnale suteikiamas žodis ES institucijų, nacionalinių vyriausybių, regioninių valdžios institucijų, įvairių asociacijų ir universitetų atstovams siekiant įvertinti, ką žmonės galvoja apie šios pagrindinės ES politikos ateitį. 

Pažangiosios specializacijos strategijos yra keletą kartų paminėtos šiame numeryje ir daugelis žmonių akcentuoja jų svarbą, ir norėtų matyti tolesnį šios koncepcijos vystymąsi. Mes taip pat skelbiame naujausios Eurobarometro apklausos apie piliečių informuotumą ir supratimą apie regioninę politiką pagrindinius rezultatus, apžvelgiame BVP duomenis iš būsimos 7-osios sanglaudos ataskaitos, ir laukiame šių metų Europos miestų ir regionų savaitės temų. Galiausiai, numeryje rasite jaunų savanorių, dirbančių Europos solidarumo korpuse, pasakojimus.

Publications