Panorama 60: Bulgarija ir Rumunija švenčia 10 metų narystės ES jubiliejų

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 31/03/2017

Pirmajame 2017 m. numeryje minima dviguba šventė – prieš 10 metų Bulgarija ir Rumunija tapo ES narės. Nuo to laiko įvyko daugybė pokyčių. Žurnale Panorama nuodugniai apžvelgiama, kuo narystė Sąjungoje naudinga šioms šalims ir jų piliečiams. Šio numerio išsami apžvalga skirta Vakarų Graikijai. Šis didžiulį potencialą turintis regionas, remiamas sanglaudos politikos, įgyvendina pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją.

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad šalys privalo tarpusavyje bendradarbiauti spręsdamos pasaulinio masto problemas, kurios neturi sienų. Keturios makroregioninės strategijos turi neabejotino poveikio ir padeda ES valstybėms narėms bei ES nepriklausančioms šalims bendrai spręsti kompleksinius klausimus.

Su Maltos parlamentiniu sekretoriumi dr. Ian Borg, atsakingu už pirmininkavimą ES Tarybai 2017 m. ir ES finansavimą, kalbamės, kaip šaliai sekasi pirmininkauti ir kokių pranašumų jai suteikia sanglaudos politika.

Kitame straipsnyje rasite supaprastintą didelės apimties projektų vertinimą ir išsamesnės informacijos apie tai, kaip Lenkija geriausiai išnaudoja investavimo galimybes, kurių jai suteikia ES finansavimas.

Skiltyje „Savais žodžiais“ žodis suteikiamas Danijos, Estijos ir Latvijos atstovams, o nuotraukų skiltyje pristatomi trijuose Belgijos regionuose vykdomi projektai.

Publications