Panorama 41 - Siekiant rezultatų - Puikiai suderinta sanglaudos politika

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2012

Pagrindinis naujojo požiūrio į sanglaudos politiką, kurią pristatėme 2011 m. spalio mėn., tikslas – užtikrinti, kad politika būtų labiau grindžiama nuovokumo ir sutelktumo principais. Taip sanglaudos politika galėtų tapti esmine Europos Sąjungos investavimo strategija po 2013 m. ir pagrindine priemone užtikrinant darbo vietas ir augimą – svarbiausius ES ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Publications