Panorama 28 - Žalioji knyga dėl teritorinės sanglaudos – kelias pirmyn

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2008

2006 m. Taryba priėmė Bendrijos strategines gaires, kuriose teigiama, kad „teritorinės sanglaudos skatinimas turi padėti užtikrinti, jog visa Europos teritorija turėtų galimybę prisidėti prie ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo darbotvarkės įgyvendinimo“. Strateginė žmė ūio plėros gairėe taip pat pažmimas susijusių programų indėis stiprinant teritorinę sanglaudą.

Vis plačau pripažįtama, kad būina skatinti bendradarbiavimą dialogąir įairių lygių vyriausybių organizacijų bei praktišai politiką įyvendinančų žonių partnerystė ryšus.

Atsiželgdama įšuos naujai kilusius klausimus ir dė pastarojo plėros etapo atsiradusius pokyčus bei suprasdama, kad būina sujungti stipriąias puses pasaulinė ekonomikos iššūiams sutikti ir toliau dirbti siekiant tvaraus augimo, Komisija paskelbė šą Žaliąją knygąir pradėo viešąias konsultacijas. Kokiais klausimais vyks šos konsultacijos?

More information :

Teritorinė sanglauda

Publications