GAIRĖS, skirtos Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei susijusių ES priemonių PARAMOS GAVĖJAMS

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Paramos gavėjams skirtų gairių tikslas nėra pateikti nuodugnų galimų ES fondų sąrašą. Šios gairės papildo bendrą strateginę programą (Reglamento (ES) Nr. 1303/2003 I priedas), kuri suteikia pagrindą geresniam ESIF ir kitų ES priemonių tarpusavio koordinavimui.

Gairėse pateikiama kiekvienam ESIF reglamente nustatytam teminiam tikslui skirtų ES lygmeniu siūlomų papildomų priemonių apžvalga bei išsamūs informacijos šaltiniai, skirtingų finansavimo srautų derinimo gerųjų praktikų pavyzdžiai, taip pat atitinkamų kiekvienos priemonės valdyme dalyvaujančių institucijų ir įstaigų aprašai.

Dokumente pateikiamos nuorodos, padėsiančios galimiems paramos gavėjams surasti reikiamą informaciją internete pateikiamoje medžiagoje. Pasinaudoję nuorodomis, paramos gavėjai pasieks naujausias bei naudingiausias svetaines ir dokumentus. Tinkamiausius finansavimo šaltinius paramos gavėjams nustatyti padės internetinis kontrolinis sąrašas.

More information :

Online checklist

Publications