Gairės dėl valstybės pagalbos naudojant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų finansines priemones 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Czech Danish German Estonian English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 11/05/2017

Šio tarnybų darbinio dokumento paskirtis – supaprastinti valstybės pagalbos taisyklių taikymą finansinių priemonių srityje ir nurodyti įvairias galimybes užtikrinti atitiktį valstybės pagalbos taisyklėms.

Publications