Kas yra ES makroregioninė strategija?

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Europos Sąjungos (ES) makroregioninė strategija yra politikos programa, padedanti tame pačiame regione esančioms šalims kartu spręsti problemas (pvz., taršos, tinkamumo laivybai, pasaulinės verslo konkurencijos ir t. t.) arba geriau išnaudoti savo bendrą potencialą. Tokiu būdu jos gauna naudos iš glaudesnio bendradarbiavimo, o jų politika gali būti veiksmingesnė nei sprendžiant problemas atskirai. ES makroregioninę strategiją gali remti ES fondai, įskaitant Europos struktūrinius ir investicijų fondus.

Siekiant padidinti ES makroregioninių strategijų sėkmės galimybes, dalyvaujantys partneriai (valstybės narės, regionai, savivaldybės, NVO ir kt.) privalo pagrįsti savo veiksmus keletu pagrindinių principų: atitinkama partneryste ir tinkamu bendradarbiavimo mechanizmu, geru veiksmų koordinavimu dėl atitinkamų politikos krypčių bei jų finansavimo šaltinių ir stipriu bendradarbiavimu makroregiono šalyse ir sektoriuose bei tarp jų. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications