Sanglaudos Politika remia ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Lietuvoje

 Papildomos priemonės

 
Available languages : English Lithuanian
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

2007–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo parama Lietuvoje sudarė 5,7 mlrd. EUR.

Daugiausia buvo investuojama į šias sritis:

  • transporto;
  • aplinkos;
  • socialinės infrastruktūros;
  • mokslinių tyrimų ir inovacijų;
  • atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo.
More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications