Fondu Koordinavimo Komiteto (COCOF) gaires del 2007–2013 m. atgaline data skiriamos es paramos

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Atgaline data skiriama parama reiškia ES paramą, vadovaujančiosios institucijos skiriamą tokiam veiksmui, kuriam jau buvo panaudotos nacionalinių išteklių lėšos arba kuris baigtas vykdyti anksčiau nei oficialiai kreiptasi dėl ES paramos arba anksčiau nei ji skirta (toliau – atgaline data skiriama ES parama).

Publications