Darbo dokumentas NR.4: Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/08/2006

Šiuo dokumentu siekiama pateikti darbo taisykli ų sistemą, padėsiančią pasiekti didesnio nuoseklumo ir atidumo būsimose paraiškų ERPF ir Sanglaudos fondui ekonominės naudos analizėse (ENA) ir tokiu būdu prisidės prie labiau informacija pagrįsto sprendimų priėmimo.

Jis skiriamas naudoti valdymo institucijoms, kurios užsako atlikti ekonominės naudos analizes arba atlieka jas pačios. Tačiau šis dokumentas nėra vadovas ar ekonominės analizės atlikimo nurodymų rinkinys.

Publications