Jaunimui skirtas jaunimo manifestas siekiant formuoti Europos bendradarbiavimo politiką

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

Jaunųjų europiečių dalyvavimas būsimame Europos teritoriniame bendradarbiavime

2020 m. ES pavyzdinei bendradarbiavimo sistemai INTERREG sukanka 30 metų. Pažymint sėkmingos bendradarbiavimo dvasia pagrįstos veiklos, kuria siekiama, kad Europos sienos teiktų galimybių, 30 metų sukaktį išskirtinos trys pagrindinės temos: kaimynystė, ekologija ir jaunimas.

Viena iš trijų pagrindinių INTERREG 30-mečio kampanijos temų – jaunimo tema – siekiama parodyti, kad nors jaunimas jau dalyvauja Europos teritoriniame bendradarbiavime (ETB), dar daug galima nuveikti ir turėtų būti nuveikta šioje srityje. Kaip? Renkant jaunimo idėjas ir norus, kaip ateityje pagerinti teritorinį bendradarbiavimą, kad jaunosios kartos pasijustų išgirstos geriausių ES sprendimus priimančių asmenų.

Ši į jaunimą orientuota demokratiška praktika 2020 m. yra aktuali ne tik dėl NTERREG 30-mečio šventinės kampanijos, bet ir dėl to, kad tai yra politinių pokyčių metai tarp dviejų – 2014–2020 ir 2021–2027 m. – ES biudžeto laikotarpių Taigi 2020 m. yra geriausias metas išsakyti nuomonę, siekiant paveikti INTERREG politikos formavimą ir projektais grindžiamą įgyvendinimą. Šiame manifeste pateikiamos jaunimo idėjos apie INTERREG ir ypač apie tai, kaip užtikrinti, kad programa geriau atitiktų jų lūkesčius. Ji daugiausia skirta politikos formuotojams ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, taip pat INTERREG vadovaujančioms institucijoms ir projektų naudos gavėjams, organizacijoms, besidominčioms ES sanglaudos (ypač INTERREG) politikos formavimu, jaunimu, piliečių įtraukimu ir demokratiniu dalyvavimu.

Čia pateiktas idėjas surinko Europos Komisijos darbuotojai, kurie atliko tikslinius nuomonės tyrimus, apklausas ir surengė nuotolines grupių diskusijas su jaunimu iš visos Europos (t. y. ES, atokiausių regionų ir kaimyninių šalių). Už sanglaudą ir reformas atsakingai ES Komisijos narei Elisai Ferreirai ir ES Tarybai pirmininkaujančiai Vokietijai manifestas bus pateiktas 2020 m. spalio 15 d. per INTERREG metiniame renginyje vyksiantį specialų jaunimo dialogą, dalyvaujant kai kuriems prisidėjusiems jaunuoliams. Tikslas – išklausyti aukščiausių ES sprendimus priimančių asmenų reakciją į manifestą ir jį aptarti.

More information :

Interreg 30 Years

Publications