Nacionalines / regionines pažangios specializacijos inovaciju strategijos (PSMTIS)

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

„Europa 2020“ – tai artimiausio dešimtmečio ES augimo strategija. Besikeičiančiame pasaulyje norime, kad ES ekonomika būtų pažangi, tvari ir integracinė. Šie trys visapusiškai stiprinantys prioritetai turi padėti ES ir jos valstybėms narėms pasiekti aukštą užimtumo, produktyvumo ir socialinės sanglaudos lygį.

Tiksliau, Sąjunga nustatė penkis tikslus, kurių bus siekiama iki 2020 m.: užimtumas, inovacijos, švietimas, socialinė integracija ir klimatas/energija. Kiekviena valstybė narė priėmė savo nacionalinius siekius visose šiose srityse. Konkretūs ES ir nacionalinio lygio veiksmai remia šią strategiją.

Nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos visoje Europoje verslumo atskleidimo procesuose turi susikurti pažangios specializacijos strategijas, kad būtų galima efektyviau panaudoti Europos struktūrinius investicinius fondus (ESIF) ir kad padidėtų įvairių ES, nacionalinių ir regioninių politikų ir viešųjų bei privačių investicijų sinergija.

More information :

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Publications