Bendruomenes Inicijuota Vietos Pletra

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Per pastaruosius 20 metų LEADER programos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) metodas, finansuojamas iš struktūrinių ir kaimo plėtros fondų, padėjo kaimo vietovių subjektams apsvarstyti ilgalaikį vietos regiono potencialą ir pasitvirtino kaip efektyvi ir veiksminga plėtros politikos
įgyvendinimo priemonė. Europos Komisija skatino taikyti šį įgyvendinimo būdą per kitas bendruomenių iniciatyvas, pavyzdžiui, URBAN ir EQUAL. Kalbant apie LEADER programą, kuriai ES teikia tęstinę paramą nuo 1991 m., tai tapo svarbiu kaimo vietovių plėtros politikos elementu, labai palankiai priimtu
visoje Europoje. Nuo 2007 m. vietinei plėtrai naudojamas ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas, iš kurio remiama tvarios žvejų bendruomenių plėtra.

Bendrųjų nuostatų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 32–35 straipsniai, aprašantys BIVP, yra grindžiami  LEADER programos metodu ir yra skirti keturiems Bendrai strateginei programai priklausantiems fondams: Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Europos žemės ūkio
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui (ESI fondai: Europos struktūriniai ir investiciniai fondai).

BIVP yra speciali priemonė, skirta naudoti subregioniniu lygiu ir papildanti kitą plėtros paramą vietiniu lygiu. BIVP gali mobilizuoti ir įtraukti vietos bendruomenes ir organizacijas, kad jos teiktų savo indėlį siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų, skatinant teritorinę sanglaudą ir siekiant konkrečių politikos tikslų.

Publications