Regionai ir miestai siekia, kad ekonomika augtų, o užimtumas didėtų: 2007–2013 m. sanglaudos ir regioninės politikos reglamentų apžvalga

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/07/2006

Spartesnis augimas ir daugiau darbo vietų visuose Europos Sąjungos regionuose ir miestuose – tokia sanglaudos politikos ir jos priemonių esmė 2007–2013 m. laikotarpiu. Siekdama remti regionų augimo darbotvarkes ir skatinti darbo vietų kūrimą, ES per sanglaudos politikos priemones šiuo laikotarpiu investuos daugiau nei bet kada iki šiol – 308 mlrd. EUR (2004 m. kainomis).

Publications