JEREMIE - bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms

 Papildomos priemonės

 

JEREMIE (Bendrieji Europos ištekliai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, angl. "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") - tai Europos Komisijos kartu su Europos investicijų fondu parengta iniciatyva. Ja skatinama naudotis finansų inžinerijos instrumentais siekiant pagerinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą pagal struktūrinių fondų intervencines priemones.

ES šalys gali dalį joms numatytų Europos struktūrinių fondų lėšų investuoti į grąžą užtikrinančius finansinius instrumentus, pavyzdžiui, rizikos kapitalą, paskolas arba garantijų fondus.

Parama iš šių fondų gali būti skiriama:

 • kurti naujas verslo šakas arba plėsti esamas;
 • sudaryti geresnes galimybes gauti investicinį kapitalą įmonėms (ypač mažoms ir vidutinėms), kad šios galėtų modernizuoti ir įvairinti savo veiklą, kurti naujus produktus, užsitikrinti ir plėsti užimamą rinkos dalį;
 • į verslą orientuotai mokslinių tyrimų ir taikomajai veiklai, technologijų perkėlimui, inovacijoms ir verslumo skatinimui;
 • modernizuoti gamybos struktūrų technologijas siekiant įvykdyti mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos tikslus;
 • investicijoms į gamybą, dėl kurių sukuriamos ir išsaugomos tvarios darbo vietos.

Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) lėšos skiriamos paskoloms, garantijų arba rizikos fondams, investuojamiems į įmones. Investuoti galima įsigyjant nuosavybę, suteikiant paskolas ir (arba) garantijas.

Investicijų grąža reinvestuojama į įmones. Tokiu būdu bendrąjį fondą galima naudoti keletą kartų, grąžinant į apyvartą valstybės fondus, pritraukiant kapitalą ir didinant mažoms ir vidutinėms įmonėms numatytų valstybės išteklių tvarumą ir įtaką.

Valdančiosios institucijos gali rinktis ir kitą būdą - nukreipti programos išteklius naudodamosi holdingo fondais (HF), skirtais investuoti į keletą investicinių fondų. Nėra privaloma, tačiau valdančiosioms institucijoms suteikiama galimybė dalį JEREMIE įgyvendinimo užduočių pavesti profesionaliems ekspertams.

 • Tvarumas - finansų inžinerijos instrumentai pagrįsti atsiperkančios pagalbos iš struktūrinių fondų skyrimu investicijoms, kurios investuotojams atsipirks dėl gaunamos grąžos. Tai tvaresnė alternatyva lyginant su pagalba skiriant paramą.
 • Investicijų stiprinimas - sujungiant struktūrinius fondus ir papildomus investicijų šaltinius padidės ištekliai ir bus remiamas didesnis įmonių skaičius.
 • Lankstumas - JEREMIE išsiskiria lankstumu tiek dėl struktūros, tiek dėl fondų naudojimo nuosavybei įsigyti, paskoloms teikti arba investuoti į garantijas; galima pasirinkti pagal būdingus tam tikrų šalių arba regionų poreikius. .
 • Kompetencija - JEREMIE suteikia galimybę struktūrinius fondus valdančioms institucijoms pasinaudoti bankų ir privačiuose sektoriuose sukaupta kompetencija ir taip padidinti savo investicijų į verslą veiksmingumą.
 • Partnerystė - Komisijos, EIF ir EIB partnerystė įgyvendinant JEREMIE taip pat gali veikti tarsi stiprus katalizatorius, skatinantis šalių, regionų, EIF, EIB, kitų bankų ir investuotojų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti prieigą prie finansavimo šaltinių įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms.

2009 m. Komisija (Regioninės politikos generalinis direktoratas), siekdama padėti įgyvendinti JEREMIE ir bendradarbiaudama su EIF, paskelbė JEREMIE tinklo programą English.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Europos Komisijos ir Europos investicijų fondo supratimo memorandumas: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • "Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions" pdf English (parengė EIF)
 • Horizontalioji studija - "Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures" pdf English
 • Legislative provisions pdf English ir nurodymai (July 2007. pdf English - December 2008. pdf English - February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English )
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Susijusios nuorodos

 • EIF - JEREMIE English
 • Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas: finansavimo galimybės English