JASPERS - bendra parama Europos regionų projektams

 Papildomos priemonės

 

Kas yra JASPERS?

 • JASPERS – tai trijų partnerių (Europos Komisijos, EIB ir ERPB) techninės pagalbos priemonė.
 • Ji teikia nepriklausomas konsultacijas paramą gaunančioms šalims, kad padėtų joms rengti kokybiškus ir didelės apimties projektus, kuriuos bendrai finansuos du ES struktūriniai ir investicijų fondai (Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas).

JASPERS pagalba gali apimti:

 • paramą rengiant projektus, pradedant identifikavimu ir baigiant prašymo suteikti ES dotaciją pateikimu;
 • nepriklausomą projektų kokybės peržiūrą;
 • visų stambių projektų, tiesiogiai pateiktų Europos Komisijai, vertinimą po pateikimo;
 • horizontalias užduotis ir strateginį palaikymą;
 • gebėjimų stiprinimą, įskaitant kompetencijos centrą;
 • paramą dėl įgyvendinimo;
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektus, daugiausia geležinkelių ir kelių sektoriuose;
 • Europos investavimo konsultacijų centro (EIKC) pagalbą atrenkant ir tvarkant prašymus.

Kokiems projektams gali būti skiriama parama pagal JASPERS?

JASPERS skiria paramą infrastruktūros projektams, kurie Bendrųjų nuostatų reglamente apibrėžiami kaip „didelės apimties“ projektai, pavyzdžiui, kelių, geležinkelių, vandens, atliekų, energetikos ir miesto transporto projektams. Jei šalys nedidelės ir jose tokio masto projektų nebus daug, JASPERS nukreipiama į didžiausius projektus.

Potencialūs paramos gavėjai dėl informacijos turėtų susisiekti su vadovaujančiąja institucija, atsakinga už ES struktūrinių fondų koordinavimą jų šalyje.

Kaip sudaryta JASPERS?

JASPERS personalas skiriamas partnerystės principu: Komisija skiria lėšų, už kurias samdomi specialistai, o kiti partneriai – EIB ir ERPB – pagalbos darbuotojus skiria tiesiogiai.

JASPERS sudaro septyni skyriai:

 • Kelių skyrius;
 • Geležinkelių, oro ir jūrų skyrius;
 • Vandens ir atliekų skyrius;
 • Energetikos ir kietųjų atliekų skyrius;
 • Pažangios plėtros skyrius;
 • Tinklų ir kompetencijos centras;
 • Nepriklausomos kokybės peržiūros skyrius.

Pagrindinė JASPERS būstinė įsikūrusi EIB, Liuksemburge, tačiau veikia trys regioniniai centrai Varšuvoje, Vienoje ir Bukarešte, kuriuose dirba apie 70 % visų specialistų ir kurie išdėstyti taip, kad būtų kuo arčiau paramos gavėjų ir galėtų pasiūlyti veiksmingesnes paslaugas.

 • Varšuvoje esantis centras aptarnauja Lenkiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą.
 • Vienoje esantis centras aptarnauja Čekiją, Vengriją, Slovakiją, Slovėniją ir Maltą.
 • Bukarešte esantis centras aptarnauja Rumuniją ir Bulgariją.

Pagal poreikį Liuksemburge dirbantys ekspertai gali dirbti bet kurioje iš paramą gaunančių valstybių narių.

Susijusios nuorodos

 • JASPERS interneto svetainė English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English