Specialiosios paramos priemonės

 Papildomos priemonės

 

Siekdama užtikrinti didesnį sanglaudos politikos veiksmingumą ir darnumą 2007-2013 m. programos laikotarpiu, Europos Komisija (Regioninės politikos generalinis direktoratas), bendradarbiaudama su Europos investicijų banko grupe ir kitomis finansų institucijomis, parengė keturias bendrąsias iniciatyvas. Dvi iš jų skirtos skatinti finansų inžinerijos instrumentus (JEREMIE ir JESSICA), o kitos dvi (JASPERS ir JASMINE) veikia kaip techninės pagalbos priemonės.

 • JASPERS (Bendroji parama projektams Europos regionuose - "Joint Assistance to Support Projects in European Regions") - tai techninės pagalbos priemonė, skirta dvylikai šalių, įstojusių į ES 2004 m. ir 2007 m. Pagal ją tam tikroms valstybėms narėms skiriama parama, reikalinga rengiant aukštos kokybės stambius projektus, kurie bus iš dalies finansuojami iš ES fondų.
 • JEREMIE (Bendrieji Europos ištekliai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, angl. "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") - tai Europos Komisijos kartu su Europos investicijų fondu parengta iniciatyva. Ja skatinama naudotis finansų inžinerijos instrumentais siekiant pagerinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą pagal struktūrinių fondų intervencines priemones.
 • JESSICA (Bendroji Europos parama tvarioms investicijoms miestuose, angl. "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas") - tai Europos Komisijos iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB) ir Europos plėtros banko taryba (CEB). Pagal ją finansų inžinerijos instrumentais teikiama parama tvarios miestų plėtros ir atnaujinimo projektams.
 • JASMINE (Bendrieji veiksmai mikrofinansų institucijoms Europoje remti, angl. "Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe") paskirtis - teikti pagalbą ir finansinę paramą nebankiniams mikrokreditų teikėjams ir padėti jiems gerinti veiklos kokybę, plėstis ir tapti tvariais. Iniciatyva JASMINE taip pat siekiama skatinti gerąją patirtį mikrokreditų srityje ir parengti mikrokreditų institucijų gero elgesio kodeksą.

Informaciniai dokumentai

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Kontaktai

  European Commission - DG Regional Policy
  Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tel. +32 2 299 12 98/ 68125
  Faks. +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu