Europos socialinis fondas

ESF investuoja į žmones siekdamas pagerinti užimtumo ir švietimo galimybes Europos Sąjungoje. Be to, siekiama pagerinti labiausiai pažeidžiamų žmonių, kuriems gresia skurdas, padėtį.

 Papildomos priemonės

 

ESF investicijų skiriama visiems ES regionams. 2014-2020 m. į žmogiškąjį kapitalą valstybėse narėse numatyta investuoti daugiau nei 80 mlrd. eurų, o dar ne mažiau kaip 3,2 mlrd. eurų numatyta skirti jaunimo užimtumo iniciatyvai.

2014-2020 m. laikotarpiu ESF sutelks dėmesį į keturis sanglaudos politikos teminius tikslus:

  • užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimą;
  • socialinės integracijos ir kovos su skurdu skatinimą;
  • investavimą į švietimą, įgūdžių ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą bei
  • institucinių pajėgumų ir efektyvaus viešojo administravimo stiprinimą.

Be to, 20 % ESF investicijų bus skirta socialinės integracijos ir kovos su skurdu veiklai. Tai vadinama temine koncentracija.

Daugiau apie tai: žr. Europos socialinio fondo reglamentą ir ESF tinklavietę.

Bedarbio išmokos: Moteris, padedanti moterims kreiptis dėl socialinių išmokų internete
Bedarbio išmokos: Moteris, padedanti moterims kreiptis dėl socialinių išmokų internete