Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

 Papildomos priemonės

 

Naujienos

  Šiandien Europos Komisija priėmė dvi naujas standartines ESI fondų investicijų finansines priemones, kurias galima pradėti iš karto taikyti, kad būtų užtikrintos palankesnės galimybės naujoms įmonėms ir miestų plėtros projektų rengėjams gauti finansavimą.

  2014–2020 m. laikotarpiu Komisija ragina valstybes nares padvigubinti savo Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų investicijas pasitelkiant tokias finansines priemones, kaip paskolos, kapitalas ir garantijos, atsižvelgiant į investicijų plano tikslus.

  Parengtomis finansinėmis priemonėmis, kurios jau atitinka ESI fondų reglamento nuostatas ir valstybės pagalbos taisykles, siekiama padidinti ne įprastinių dotacijų, o valstybių narių atnaujinamojo pobūdžio finansinės paramos įsisavinimą ir derinti viešojo ir privačiojo sektoriaus išteklius.

  Trys panašaus pobūdžio priemonės jau yra taikomos. Tai – rizikos pasidalijimo paskola, kuri grindžiama viešojo ir privačiojo sektorių išteklių rizikos pasidalijimu, ir apribotos garantijos priemonė, kurią taikant viešosios lėšos naudojamos kaip garantija nuo mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo banko paskolos portfelyje. Šiomis priemonėmis siekiama sudaryti geresnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą. Trečia priemonė – tai atnaujinimo paskola, skirta energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams gyvenamųjų namų statybos sektoriuje.

  Šiandien Komisija patvirtino dvi naujas priemones:

  • bendro investavimo priemonę, skirtą finansuoti pradedančiąsias įmones bei MVĮ. Ši parama padės įmonėms plėtoti savo verslo modelius ir pritraukti papildomo finansavimo pasitelkiant kolektyvinio investavimo schemas, kurias valdys vienas pagrindinis finansinis tarpininkas. Bendra investicijų iš viešojo ir privačiojo sektoriaus išteklių suma gali sudaryti iki €15 mln. EUR vienai MVĮ. Tokios bendro investavimo priemonės pavyzdys – priemonė SAS JEREMIE, skirta pritraukti privatų kapitalą ir investuoti į pažangiųjų technologijų MVĮ, kuri pasitelkiant Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) išteklius 2007–2013 m. laikotarpiu buvo įgyvendinama Prancūzijos Langedoko-Rusijono regione.
  • Miesto plėtros fondus, kuriais bus remiami tvarūs miestų projektai, pavyzdžiui, viešojo transporto, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ar miestų regeneracijos ir pan. srityse. Projektai turi būti finansiškai perspektyvūs ir vykdomi pagal integruotą tvarios miestų plėtros strategiją. Bendra investicijų iš viešojo ir privačiojo sektoriaus išteklių suma gali sudaryti iki €20 mln. EUR vienam projektui. Parama bus teikiama kaip paskolų fondas, kurį valdys finansų tarpininkas. Ją sudarys ESI fondų ištekliai ir bent 30 proc. privataus kapitalo įnašas. Vienas iš miesto plėtros fondų 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendintas Pamario vaivadijoje, Lenkijoje.

  Daugiau informacijos

Daugiau naujienų

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu