Europos regioninės plėtros fondas 2014-2020

ERPF siekia sustiprinti ekonominę ir socialinę Europos Sąjungos sanglaudą bei sumažinti regionų skirtumus.

ERPF sutelkia investicijas į keletą pagrindinių prioritetinių sričių. Tai vadinama temine koncentracija:

  • naujovės ir tyrimai;
  • skaitmeninė darbotvarkė;
  • parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);
  • mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika.

Šiems prioritetams skirti ERPF ištekliai priklausys nuo regiono kategorijos:

  • labiau išsivysčiusiuose regionuose bent 80 % lėšų turi būti skiriama bent dviem iš nurodytų prioritetų;
  • pereinamojo laikotarpio regionuose skiriama 60 % lėšų;
  • mažiau išsivysčiusiuose regionuose - 50 %.

Be to, kai kurie ERPF ištekliai turi būti specialiai skiriami mažo anglies dioksido kiekio technologijų projektams:

  • labiau išsivystę regionai: 20 %;
  • pereinamojo laikotarpio regionai: 15 % ir
  • mažiau išsivystę regionai: 12 %.

Europos teritorinis bendradarbiavimas

Pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo programas bent 80 % lėšų bus nukreipta į šias keturias pirmiau nurodytas prioritetines sritis.

Specialios teritorinės ypatybės


Be to, ERPF ypatingą dėmesį sutelkia į specialias teritorines ypatybes. ERPF veikimas skirtas ekonominėms, aplinkosaugos ir socialinėms problemoms sumažinti miestuose, didžiausią dėmesį skiriant tvariai miestų plėtrai. Bent 5 % ERPF išteklių atidedama šiai sričiai, "integruotus veiksmus" valdo miestai.

Sritys, kurios natūraliai yra nepalankioje padėtyje geografiniu požiūriu (nutolusios, kalnuotos arba menkai apgyvendintos sritys) gauna naudos dėl specialaus jų traktavimo. Be to, atokiausios sritys taip pat gauna naudos iš specialios ERPF pagalbos, kad būtų sumažinti galimi trūkumai, susiję su jų atokumu.