Skiriamas biudžetas 2014-2020

 Papildomos priemonės

 

Regioninei ir sanglaudos politikai 2014-2020 m. skirta 351,8 mlrd. EUR.
Išsamūs duomenys ir grafikai pateikiami Sanglaudos politikos duomenų portale.

Finansiniai asignavimai 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)