Europos struktūriniai ir investicijų fondai

 Papildomos priemonės

 

Penki pagrindiniai fondai dirba kartu, kad palaikytų ekonominę plėtrą visose ES šalyse, atsižvelgiant į strategijos "Europa 2020" tikslus:

Kiekvienas ES regionas gali gauti naudos iš ERPF ir ESF. Tačiau tik mažiau išsivystę regionai gali gauti paramos iš sanglaudos fondo.

Europos Sąjungos solidarumo fondas

Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) teikia pagalbą didelių gamtos nelaimių atvejais.

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė

Pagalba ES kandidatėms ir galimoms šalims kandidatėms teikiama naudojant pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNP).