(Interreg V-A) LT-PL - Lithuania-Poland

Interreg

 Papildomos priemonės

 

Programme description

Pagrindiniai tikslai

Bendradarbiavimo programa siekiama prisidėti prie regiono augimo ir gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Lietuvoje ir Lenkijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms. Bendrasis programos uždavinys yra skatinti išmanų, tvarų ir visuotinį augimą Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijose 2014–2020 laikotarpiu. Tai atitinka strategiją „Europa 2020“ bei Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją (ESBJRS).

Finansavimo prioritetai

Programa yra orientuota į keturis pagrindinius prioritetus:

 1. aplinkosaugą ir našaus išteklių naudojimo skatinimą;
 2. kokybiško ir tvaraus užimtumo ir darbo jėgos judrumo skatinimą;
 3. socialinės įtraukties skatinimą, kovą su skurdu ir bet kokios formos diskriminacija;
 4. institucinių pajėgumų stiprinimą ir bendrąj viešojo administravimo sektoriaus tobulinimą.

Numatomas poveikis

 • 1,7 milijono daugiau turistų, besilankančių Programos teritorijoje per metus;
 • 11,6 % naujai įregistruotų verslo įstaigų (iki 11,3 %) dalis bendrame registruotų verslo įstaigų skaičiuje;
 • nedarbo lygio sumažinimas 1,5 %;
 • 2000 projektų, skirtų skatinti lyčių lygybę, lygias galimybes ir socialinę įtrauktį abiejose sienos pusėse, dalyvių;
 • 500 bendrų mokymų ir apsikeitimo darbuotojais programų dalyvių.

Regions

 • Lithuania
 • Poland
  • Podlaskie
  • Warmińsko-Mazurskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 60,153,883.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 70,769,277.00 €

Total EU contribution: 60,153,883.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB031