(Interreg V-A) LV-LT - Latvia-Lithuania

Territorial co-operation

 Papildomos priemonės

 

Programme description

Pagrindiniai tikslai

Bendradarbiavimo programa sprendžia tam tikrus svarbius tarpvalstybinius klausimus, susijusius su „Europa 2020“ įgyvendinimu Pietų Latvijos ir Šiaurės Lietuvos pasienio regionuose.

Programoje ypač daug dėmesio skiriama aplinkos priemonėms. Programa teiks paramą gamtos ir kultūros paveldui, kad sustiprintų tolesnę darnaus turizmo plėtrą regione. Ji skatins tausesnį išteklių naudojimą ir kovos su aplinkos problemomis (ypač – miestuose).

Bendradarbiavimo programa stiprins verslumą ir tarpvalstybinį darbuotojų judumą, pagerins prieigą prie socialinių paslaugų bei jų efektyvumą. Dar vienas programos tikslas – pagerinti gyvenimo pasienio regione kokybę sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.

Programa padės įgyvendinti Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją.

Finansavimo prioritetai

Programoje daugiausia dėmesio bus skiriama keturiems pagrindiniams prioritetams:

 • Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant
 • Parama darbuotojų judumui ir užimtumui
 • Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga
 • Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.

Regions

 • Latvia
 • Lithuania

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 69,621,072.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO11 - Better public administration
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 82,255,348.00 €

Total EU contribution: 69,621,072.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB027