ESPON

Interreg

 Papildomos priemonės

 

Programme description

Pagrindiniai tikslai

Bendradarbiavimo programos ESPON 2020 tikslas yra stiprinti ES sanglaudos politikos ir kitų sektorių politikos ir Europos struktūrinių investicijų (ESI) fondų programų bei nacionalinės ir regioninės teritorinės plėtros politikos veiksmingumą kaupiant, skleidžiant ir skatinant teritorinius duomenis apie visą 28 šalių narių teritoriją ir 4 šalis partneres (Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją).

Finansavimo prioritetai

Pagrindinį dėmesį programa ESPON skiria 11-ajam teminiam tikslui („Institucinių pajėgumų stiprinimas“). Kadangi visi 11 teminiai tikslai yra teritorinio masto ar poveikio, visi jie laikomi aktualiais kaupiant, generuojant ir skleidžiant Europos teritorinius duomenis programos ESPON 2020 rėmuose.

Tikėtinas poveikis

 • Geresnis teritorinių duomenų kaupimas dėl vykdomų taikomųjų studijų ir tyrimų.
 • Geresnis žinių perdavimas ir analitinės pagalbos naudotojui teikimas.
 • Geresnis teritorijų stebėjimas ir teritorinių tyrimų įrankiai.
 • Išsamesnė informavimo veikla ir teritorinių duomenų kaupimas.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004